Detektor i lëngjeve të rrezikshme në desktop

  • Detektor i lëngjeve të rrezikshme në desktop

    Detektor i lëngjeve të rrezikshme në desktop

    Vështrim i përgjithshëm: Detektori i lëngjeve të rrezikshme LT-600 Desktop është një lloj i ri i detektorit të lëngjeve të rrezikshëm.Kjo teknologji ka arritur një nivel të lartë. Produkti mund të zbulojë automatikisht lëngje të rrezikshme të ndezshme, shpërthyese dhe gërryese dhe të parandalojë në mënyrë efektive lëngjet që përmbajnë lëngje të rrezikshme (të cilat mund të shkaktojnë djegie ose shpërthim) të hyjnë në zonën e sigurisë.Është një objekt i domosdoshëm testimi i sigurisë për stacionet, metronë, agjencitë qeveritare, stadiumet dhe të tjera me popullsi të dendur dhe të rëndësishme...