Detektor i lëngshëm i rrezikshëm në tryezë

  • Desktop Dangerous Liquid Detector

    Detektor i lëngshëm i rrezikshëm në tryezë

    Përmbledhje: Detektori i lëngshëm i rrezikshëm Desktop LT-600 është një lloj i ri i detektorit të lëngshëm të rrezikshëm. Kjo teknologji ka arritur një nivel të lartë. Produkti mund të zbulojë automatikisht lëngje të rrezikshme të ndezshme, shpërthyese dhe gërryese dhe në mënyrë efektive të parandalojë hyrjen e lëngjeve që përmbajnë lëngje të rrezikshme (të cilat mund të shkaktojnë djegie ose shpërthim) në zonën e sigurisë. Shtë një strukturë e nevojshme e testimit të sigurisë për stacione, metro, agjenci qeveritare, stadiume dhe të tjera të populluara dendur dhe të rëndësishme ...