Vendosur mjetet EOD

  • 36 Piece EOD Non-Magnetic Tool Kit

    36 Paketë EOD Vegla Jo-Magnetike EOD

    Paketa e mjeteve jo-magnetike kryesisht përdor bronzin e beriliumit si materialin kryesor dhe i përket produktit kombëtar të klasës IIC. Ajo operon në një përqendrim prej 21% hidrogjen dhe nuk e ndez gazin. Për shkak se magnetizmi i materialit të bronzit të beriliumit është zero, mjeti i bronzit të berilit quhet gjithashtu një mjet jo-magnetik, i cili mund të jetë në fushën magnetike. Operacione të sigurta për mjedisin. Kur personeli i eksplozivëve hedh objektet, mjetet mund të parandalojnë shkëndijat e gjeneruara ...