Mburoja e policisë me alarm

  • Police shield with alarm

    Mburoja e policisë me alarm

    Mburoja përhapëse verbuese është e integruar me shpërndarjen akusto-optike, e cila ka përkatësisht funksionet e shkëlqimit verbues verbues dhe shpërndarjes zanore, dhe gjithashtu mund të përdoret si një komandë dhe propagandë udhëzuese. Aktivizoni ndërprerësin e rrymës së mburojës, njehsori i ekranit të tensionit normalisht tregon tensionin (ekrani 10 ~ 12V), atëherë mund të përdorni respektivisht operacionet e shpërndarjes së dritës së fortë, shpërndarjes së valës së zërit dhe thirrjes. Dy funksionet e shpërndarjes mund të funksionojnë veçmas ose njëkohësisht. Shiko ...