Mburoja e policisë me alarm

  • Mburoja e policisë me alarm

    Mburoja e policisë me alarm

    Mburoja verbuese shpërndarëse është e integruar me shpërndarjen akusto-optike, e cila ka funksionet e shkëlqimit verbues dhe shpërndarjes së zërit, dhe mund të përdoret gjithashtu si propagandë komanduese dhe udhëzuese.Aktivizoni çelësin e fuqisë së mburojës, matësi i ekranit të tensionit normalisht shfaq tensionin (ekrani 10~12 V), më pas mund të përdorni funksionet përkatësisht të shpërndarjes së dritës së fortë, të shpërndarjes së valëve të zërit dhe të bërtitjes.Dy funksionet e shpërndarjes mund të punojnë veçmas ose njëkohësisht.Shiko ...